M4


Läs mer på hemsidan för M4

A B C i M4:

ASSESSMENT
Ett förberedande obligatoriskt personlighetstest för att identifiera styrkor och svagheter i ledarskapet för planteringen. Det består av, förutom onlinefrågorna, en tre timmar lång intervju med ledaren/ledarna i teamet och skriftlig sammanställning som sedan överlämnas till ledaren och moderförsamlingen. Läs mer om assessment här

BASIC TRAINING
M4 – Modul 2 och Modul 4
6-7 oktober 2017, Från kl 13.00 till 16.00.

M4 – Modul 1 och Modul 3
9-10 mars 2018, Från kl 13.00 till 16.00.

M4 – Modul 2 och Modul 4
5-6 oktober 2018, Från kl 13.00 till 16.00.

Plats: Tjugofyrakyrkan Stockholm, Flemingsberg C – Karta
150 meter från Huddinge Sjukhus Se SL.se
Enklare hotell granne med kyrkan: Attendo Park (se annars Booking.com)

COACHING
För att processen i ert team ska gå framåt och för att ni ska nå de mål ni själva satt upp behöver ni en coach. Detta är en avgörande del av M4-processen. Coachen väljs i samråd med oss eftersom det är viktigt att coachen har full koll på hur programmet fungerar och kan vara dedikerad till teamets process.

KOSTNAD (totalt över fyra terminer)
Assessment 4 900 kr
Basic Training 8 900 kr (inkl moduler, böcker, online-undervisning och fika)
Coaching 12 900 kr (inkl 4 besök och 8 online sessioner)

Totalt 26 700 kr
Ekonomisk M4-support kan sökas från Pingst på 12 000 kr.

ANMÄLAN TILL M4
Om du och dit team vill gå hela programmet med fyra weekend-moduler under 4 terminer anmäler du dig här så kontaktar vi er.

Ange säkerhetskod:
captcha