Frågor & Svar

Hur många nya församlingar är rimligt att starta i Sverige?
Det har lagts ner 500 frikyrkor de senaste 10 åren. De flesta kommuner i Sverige har en total frikyrklighet på långt under 5 %. Behoven är enorma.

Är detta bara är en trend eller är församlingsplantering verkligen en biblisk modell?
Församlingsplantering är väl förankrad i Bibeln och genom hela kyrkohistorien. Församlingsplantering bör ses som en regel inte undantag, mission inte missnöje, strategi inte splittring.

Kan man som pastor eller medarbetare i en existerande församling gå ut och plantera en ny församling på samma ort?
Det finns goda exempel på att det kan fungera när det sker i samförstånd och med välsignelse. Annars rekommenderar vi det inte då man lätt frestas att missbruka det förtroende och den plattform man har i den existerande församlingen.

Vem kan starta en församling?
Den som genomgått tidigare nämnda process i detta dokument. Den som genomgått utbildning och är kopplad till ett Nätverk.

Vi har ingen egen församlingsplantering men vill gärna hjälpa till som församling?
Det finns många olika sätt som existerande församlingar kan bidra och engagera sig i församlingsplanteringar. Förbön, bidra med kontakter och kompetenser, låna ut lokaler och utrustning, sända personer, ge en konkret gåva. Hör av er till oss.

Jag vill plantera en församling – vart vänder jag mig?
Hör av dig till något av Nätverken och boka samtal. Anmäl dig till Församlingsplanterarutbildningen.

Jag vill gärna vara med i ett församlingsplanteringsteam!
Vi har flera församlingsplanteringar som är i startfasen och bygger team. Skicka ett email till oss med en beskrivning av dig själv och din längtan. forsamlingsplantering@pingst.se

Jag är bekymrad och har frågor om en plantering, vart hör jag av mig?
Kontakta det aktuella Nätverket som församlingsplanteringen är kopplad till.

Jag behöver mer information om vad som händer?
www.nyakyrkor.se
www.pingst.se
www.facebook.com/PingstForsamlingsplantering

Vad kostar en församlingsplantering?
Tanken är att en församlingsplantering ska vara självförsörjande. Ekonomi är en viktig förutsättning men på intet sätt avgörande. Vi är mer upptagna av att söka lämpliga ledare än pengar. Större kostnader kommer i samband med lokaler, gudstjänster, utrustning och anställningar, etc.

Kan man söka ekonomiskt stöd för en ny församlingsplantering?
Det finns ett visst mått av ekonomiskt stöd att söka när man genomgått utbildning, har en koppling till ett Nätverk och är en konkret och bekräftad församlingsplantering.

Vart kan jag hitta rekommenderat material och böcker för mer kunskap om församlingsplantering?
www.nyakyrkor.se

Kommer nya församlingar att ta medlemmar från existerande församlingar?
Medlemmar med en kallelse och längtan till församlingsplantering bör vi se som missionärer som vi med glädje välsignar och sänder iväg. Församlingsplanteringens fokus är nå nya människor och inte att flytta redan troende.

Finns det undersökningar som visar på att församlingsplantering är effektivt och fungerar?
En aktuell undersökning gjord i Norska Pingströrelsen finns här:
http://dawnnorge.no/undersokelse-pinsebevegelsen-2012/

Är detta bara för unga människor?
Nej! Alla generationer behövs i församlingsplantering.

Är det bara fokus på stora städer? Är inte människor i små samhällen viktiga?
Strategiskt vill vi prioritera de platser som har flest människor och störst behov. Men Gud är den som kallar och sänder.

Är det bara nya församlingar som är engagerade i församlingsplantering?
Nej! Alla församlingar kan bidra på olika sätt.