Varför?

VARFÖR NYA FÖRSAMLINGAR?

1. Församlingsplantering är en biblisk modell för utbredandet av Guds rike. Det finns väldigt få exempel på evangelisation som inte ledde till församlingsplantering i Nya Testamentet.

2. Nya församlingar når enklare nya människor och nya typer av människor.

3. Nya församlingar skapar möjligheter för nya uttryck och former för Guds rike.

4. Nya församlingar är mer flexibla och behöver ta mindre hänsyn till existerande former och program, och kan därigenom prioritera och fokusera tydligare.

5. En församling kan omöjligt nå alla.

6. Nya församlingar vinner och döper generellt fler nya människor.

7. Nya församlingar skapar utrymme och plattformar för fler och nya ledare.

8. Nya församlingar kan inspirera existerande församlingar.

9. Nya församlingar kan etablera sig i onådda områden.

10. Nya församlingar skapar större engagemang, ägande och förlöser nya resurser.

11. Nya församlingar hjälper oss att förbli pionjärer och offensiva entreprenörer och inte bara goda förvaltare.

12. Nya församlingar är inte konkurrens utan ett komplement – men skapar hälsosam utmaning till självrannsakan och utvärdering för existerande församlingar.

13. Nya församlingar behövs på grund av den växande befolknings mängden.

14. Nya församlingar behövs för att ersätta alla de drygt 500 nedlagda frikyrkorna de senaste 10 åren.

15. Nya församlingar behövs framförallt i våra växande och procentuellt sett onådda storstäder och tätorter.