Aktuellt

Lunchen är öppen för församlingsplanterare, föreståndare och dig som är genuint nyfiken på församlingsplantering i allmänhet. Vi berättar vad som händer i Pingst just nu och hur du kan vara en del av det.

Förutom lunch bjuds det också på panelsamtal, uppmuntrande storys och möjlighet att få svar på alla tänkbara frågor hur man tar nästa steg eller hur man vara med och bidra på olika sätt. Framför allt får du träffa många andra med erfarenhet av planteringsarbete i Sverige.

Vi bjuder på hela kostnaden men du måste anmäla dig i förväg. Antalet platser är starkt begränsat så anmäl dig nu.

Onsdag 3 juli kl 12:00
Hotell Lappland i Lycksele.
Anmälan Lappis

Om

Församlingen är Guds primära plan och verktyg för utbredande av Guds rike och uppfyllelsen av missionsbefallningen i världen. Församlingen kan organiseras och uttryckas på en mängd olika sätt, former och i en mängd olika storlekar, men församlingens uppdrag är detsamma oavsett form, storlek och stil.

Församlingsplanteringens enda existensberättigande ligger i fokuset och förmågan att nå de svenskar som ännu inte är en del av en kristen gemenskap eller församling.

Idag finns det ett skriande behov av fler livskraftiga och relevanta församlings-gemenskaper över hela vårt land i allmänhet och i våra storstadsområden i synnerhet.

Mellan 1915-1945 planterades det 560 nya pingstförsamlingar i Sverige. På samma tid ökade pingstförsamlingarna det gemensamma medlemsantalet från 1010 till 76419 medlemmar.

Det finns ett intimt samband mellan församlingsplantering och tillväxt, förnyelse och flexibilitet i församlingsrörelser och kyrkosamfund.

Vi behöver få tillbaka missionsperspektivet på vårt eget land. Sverige är ett missionsland där den överväldigande majoriteten av befolkningen ännu inte är lärjungar till Jesus eller en aktiv del av en kristen  församlingsgemenskap.

I de absolut församlingstätaste regionerna i vårt land är cirka 10 % av invånarna medlemmar i en lokal frikyrkoförsamling.  Men i många regioner och städer ligger siffran så lågt som 1-2 %. Vi tror på, ber om och arbetar för en ny våg av församlingsplantering från Kiruna i norr till Kristianstad i söder, från Strömstad i väst till Stockholm i öst.

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508