Om

30 New churches är ett samarbete med Assemblies of God (AG), Church Multiplication Network (CMN), Reach Northeast (RNE) och pastor Jeff Leake som erbjuder sina erfarenheter, kontakter och resurser.

About

30 New Churches is a collaboration with Assemblies of God (AG), the Church Multiplication Network (CMN), Reach Northeast (RNE) and Pastor Jeff Leake offering their experiences, contacts and resources.

Bakgrund

Pingst i Sverige har en historia och ett DNA av att vara en multiplicerande församlingsplanteringsrörelse med fokus på att ge nya människor och nya generationer evangeliet om Jesus Kristus. En våg av församlingsplantering pågår över hela världen med stark tillväxt på alla kontinenter. Sverige är en del av den rörelsen och ser just många nya församlingar etableras.

För att lyckas behöver vi lära oss av andras erfarenheter och ta lärdom av alla de exempel som finns. Här har våra vänner i den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God genom Church Multiplication Network och pastor Jeff Leake sträckt ut en hand och ställt sina värdefulla erfarenheter och resurser till förfogande för oss.

Vi är tacksamma för detta och inspirerade av det faktum att Gud talat till oss om att arbeta för 30 nya församlingsplanteringar på 3 år.

Initiativet 30 New Churches har kommit till för att ge ökad kraft till mission och församlingsplantering i den pingstkarismatiska delen av svensk kristenhet genom bl.a. coaching och ekonomi.

Background

The pentecostal movement in Sweden has a story and a DNA of being a multiplying church planting movement focusing on giving new people and new generations the gospel of Jesus Christ. A wave of church planting is taking place worldwide with strong growth on all continents. Sweden is part of that movement and sees many new churches being established.

To succeed, we need to learn from the experiences of others and learn from examples that exist. Our friends in the Assemblies of God, USA, has through the Church Multiplication Network and pastor Jeff Leake stretched out a hand and made their valuable experiences and resources available to us.

We are so grateful for this and inspired by the fact that God has spoken to us to work for 30 new church plants in 3 years.

The 30 New Churches initiative has been formed to give increased power to church planting in the pentecostal church family of Sweden. Mainly through training, coaching and funds.

Moderförsamling

Moderförsamlingen i sin tur utgör det andliga hemmet för församlingen under planteringsfasen. Varje församlingsplanterare tjänar under inflytande och överinseende av sin moderförsamling och dess pastor. Moderförsamlingen bär också ansvaret att denna överenskommelse följs. Församlingsplanteringen tillhör sin moderförsamling och måste följa den verksamhetsinriktning och teologi som gäller där.

Vi ber att Gud ska multiplicera sitt rike genom vårt samarbete!

 

Parent Church

The church is the spiritual home of the congregation during the planting phase. Each church planter serves under the influence and supervision of their parent church and pastors. The parent church also carries the responsibility that this agreement is followed. The church planting belongs to its parent church and must follow the ministry style focus and theology that applies there.

We pray that God will multiply His kingdom through our cooperation!

Aktuella planteringar 2019

Emil & Cecilia Gillsberg,
Hope Dalarna

Patrik & Kicki Olofsson,
Hope Church Växjö

Joel & Josefine Öberg,
Lifecenter Linköping

Jonas & Jennie Sanfridsson,
Lifecenter Ludvika

Brian & Caroline Dunn,
Stockholm Community Church

Jonatan & Anna Kvist,
SOS Göteborg

Nicklas & Lydia Mörling,
Tjugofyrakyrkan Haninge

Gustaf & Yasmin Carlsson,
Visby (Södermalmskyrkan)

Ernesto & Maria Carocca,
Norrtälje (Södermalmskyrkan)

Jakob & Sofie Källström,
Södertälje (Södermalmskyrkan)

José & Helena Soto,
Malmö (Södermalmskyrkan)

Matching Fund

För de planteringar som är en del av programmet finns möjligheten för den som vill att ansöka om medel ur Matching Fund. Den finns till för att ge extra resurser i början av en församlingsplanterings arbete. Så här fungerar Matching Fund för de planteringar som är en del av programmet:

 • Planteringen samlar in egna medel mellan 100 000 kr och 250 000 kr
 • Moderförsamlingen ansöker om motsvarande summa ur Matching Fund
 • Advisory board behandlar ansökan
 • 3 månader innan planteringens start betalas beviljade medel ut till moderförsamlingen.
 • När planteringen efter 12-36 månader kommit igång påbörjas återbetalning till Matching Fund.
 • Återbetalning sker med 10% av planteringens insamlade medel varje år till hela beloppet är återbetalt. Moderförsamlingen är ansvarig.
 • Samma medel kan sedan beviljas till en ny plantering

Startkapitalet till Matching Fund kommer från Reach Northeast och all ekonomi och administration hanteras av Pingst FFS.

For the church plants that are part of the program, there is a possibility to apply for funds from the Matching Fund. It exists to provide extra resources at the launch of a church plantings work. This is how the Matching Fund works for the church plants that are part of the program:

 • The church plant raises funds between SEK 100 000 and SEK 250 000
 • The parent church applies for the same amount from the Matching Fund
 • The advisory board process the application
 • 3 months before the launch, the funds are released to the parent church
 • 12-36 months after the launch, payback to the Matching Fund starts
 • Payback is made at a rate of 10% of the church plant’s collected funds each year until the entire amount is repaid. The parent church is responsible
 • The same funds will then be available to the next church plant

The funds are donated from Reach Northeast and all finances and administration are managed by Pingst FFS.

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508