Här har vi samlat information, blanketter och länkar som en resurs kring Pingst Församlingsplantering.

Här finns vår policy kring hur kommunikationen bör fungera när en församling planteras på en ny plats:

Här finns en checklista över formella saker som kan vara bra att tänka på för en ny församling:

Ekonomisk M4-support kan sökas från Pingst på 12 000 kr.
Här finns ett ansökningsformulär för M4:  

Matchfonden

Pingst – Fria församlingar i samverkan har inrättat en fond för att stödja och stimulera församlingsplantering i Sverige. Den kallas för Matchfonden.

En församlingsplanterare samlar in ett startkapital för sin plantering. Samma summa får man sedan låna räntefritt ur Matchfonden under tiden planteringen startas upp. På så sätt fördubblas snabbt startkapitalet för teamet.

När planteringen sedan är igång och blivit en församling betalas den lånade summan tillbaka till Matchfonden med 10% av församlingens intäkter varje år tills dess att lånet är återbetalat. På så sätt fylls fonden på och möjliggör långsiktig församlingsplantering på många fler platser.

Maxbelopp man kan låna är 125 000 kr.

För att Matchfonden ska kunna nyttjas krävs att

 • Planteraren är avskild i en moderförsamling
 • Moderförsamlingen är medlem i Pingst FFS
 • Moderförsamlingen blir betalningsansvarig
 • Teamet går M4 (Assessment, Basic training, Coaching)

 

 • Ladda ner informationsblad om Matchfonden här
  Matchfonden.pdf
 • Ladda ner ansökningsformulär till Matchfonden här
  Ansökningsformulär-Matchfonden.pdf
  Blanketten fylls i och skickas till:
  Pingst – fria församlingar i samverkan
  Församlingsplantering
  Box 151 44
  167 15 Bromma

Vidare

”Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025
planterar fler församlingar än vad som läggs ner”

 

Pingst står tillsammans med 10 samfund och missionsorgan i Sverige bakom det gemensamma målet VIDARE 2025.

Missionsuppdraget handlar om Guds rike och det innefattar bland annat att predika evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar. Det främsta skälet till att plantera nya församlingar är att nå nya människor med evangeliet. Det är det som driver oss. Det är Guds rike som ska växa, inte bara det egna samfundet.

Antalet församlingar är inte det enda som är intressant och det säger förstås inte allt om hur det går i arbetet. Men vi tror att antalet församlingar i Sverige har betydelse. Att församlingar planteras är en frukt av evangelisation och mission. Därför är det totala antalet församlingar i Sverige ett mått på om vårt arbete bär frukt eller inte. Vi är övertygade om att fler församlingar når fler människor.

Läs mer på www.vidare.nu

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508